J系列無線感測器選型

J系列無線感測器主要有信號調理轉子、信號傳輸定子以及控制單元組成。

 

主要規格見下表:

信號輸入

信號輸出

溫度K

應變

頻寬

調製

±10V電壓

TTL頻率

CAM(可選)

10mV/

J1RD

-

1通道

0~1kHz

FM

-

J1RE

1通道

1通道

0~1kHz

FM

-

J1D

-

1通道

0~2.5kHz

FSK

-

-

J1DB

-

1通道

0~1kHz

FSK

-

-

J2D

-

1通道

0~1kHz

FSK

-

-

J2DT

1通道

1通道

0~1kHz

FSK

-

-

J1T

1通道

-

156S/s

FSK

-

-

J4T

4通道

-

156S/s

FSK

-

-

 

 

 

imc Test & Measurement is an Axiometrix Solutions company.

Top