• imc SPARTAN

    imc SPARTAN

    Cost-effective data acquisition system

imc SPARTAN: 測量模組

類比輸入模組

 T-16U-16B-16BC-16BCF16LVDT16LVDTC16
通道數16161616161616
TEDS相容JaJaJaJaJa
每通道取樣速率    
最大取樣速率5 Hz500 Hz500 Hz500 Hz500 Hz500 Hz500 Hz
最大頻寬1 Hz200 Hz200 Hz200 Hz200 Hz50 Hz50 Hz
電壓測量    
通道間隔離JaJa  
量程 10 VJaJaJaJaJa
量程 50 VJaJa  Ja
量程 60 V    Ja
電流測量    
20 mA 外置帶分流器的接線盒JaJaJaJaJa
溫度測量    
熱電偶JaJa  
PT100JaJa  
應力應變測量    
全橋  JaJaJaJaJa
半橋  JaJaJaJaJa
1/4橋  JaJaJa
直流激勵  JaJaJa
交流激勵 (CF)    JaJaJa
音訊和振動測量    
ICP 接線盒 optionaloptionaloptional
電荷測量    
外置電荷接線盒 optionaloptionaloptional
雜項    
感測器供電optionaloptionalJaJaJaJaJa
佔用插槽數2242442

數位輸入/數位輸出/類比輸出模組

 DI16-DO8-ENC4DI8-DO8-ENC4-DAC4DI-16DO-16DAC-8
數位輸入/輸出     
輸入位數16816  
大電壓測量     
輸出位數88 16 
大電流測量     
模擬輸出     
模擬輸出 4  8
增量編碼器     
輸入通道44   
正交編碼器22   
計數頻率32 MHz32 MHz   
佔用插槽數22111
Top